RockPlace
Какво чакаш? Влизай!
RockPlace
Какво чакаш? Влизай!
RockPlace
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue. 
ИндексPortal with galГалерияТърсенеПоследни снимкиРегистрирайте сеВход

 

 Правопис и Пунктуация

Go down 
+23
Ania
Жоро
Frankie Roll
fonix
Adept
deathrose
Selene
Железен
Vampirella_Manson
Лили.
.Sshizophrenia.
nikoletito
oddcore vampyre
Алфонсин
Brightly
lluussii
Немезида
Руто
~lilley
RockPlace
Bryan
(s)Ain't
Марто!
27 posters
Иди на страница : 1, 2  Next
АвторСъобщение
Марто!
Unique
Unique
Марто!


Male
Age : 111
Брой мнения : 802
Location : At Home
Рейтинг : 48
Registration date : 17.07.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 00:44

Общи правила

- След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двуеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях - не! Пишат се плътно до предната дума.
- Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.
- “Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч
- “Тирето” се пише без интервал при писане на сложни (съставни) думи (например физико-математически )  и при степенуване (например:   по-голям, най-голям ).

Запетая

- В рамките на простото изречение запетая се употребява за отделяне на еднородни части помежду им.
- При изреждане.
- Не се пише запетая при еднократно употребен съюз и, или.
- При противопоставяне на еднородни части, свързани със съюзи: а, но, обаче, пък, ама, ами, ала, например: „Ицо е дебел, но бърз футболист. Срещата е днес, а не утре.”
- При изреждане на еднородни части в повторителни съюзи – и, или – или, нито – нито, ту – ту и пр., се пише запетая пред всяко ново повтаряне на дадения съюз (но не и в самото начало), например: „Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.”
- При еднородни части, свързани със съюзи  както - така и колкото – толкова, се пише запетая само пред втория съюз, например: „Колкото по-бързо, толкова по-добре.”
- В рамките на простото изречение запетая се употребява за отделяне на вметнати (в най-общ смисъл) думи и изрази като обръщения, междуметия, вметнати пояснения.
- Обръщения и междуметия:
„– Благодаря ви, братя мили, за честта.”
„– Братя мили, благодаря ви за честта.”
„– Благодаря ви за честта, братя мили.”


- Вметнати изрази (предимно глаголни) като: разбира се, да кажем, надявам се, мисля, изглежда, струва ми се, тъй да се каже, напротив, обратно, от една страна, например:
„– Ти, разбира се, няма да допуснеш това.”
„– Това, мисля, е достатъчно. „


- Не се отделят със запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно, очевидно в случаи като следните:  
„Той обаче не изпълни обещанието си.”
„– Ти например какво ще кажеш?”


- Ако такива думи стоят в началото на отделно просто изречение, пред тях се пише запетая: „Той искаше да дойде, обаче се разболя.”
- Думи и изрази, пред които стоят съюзи както и, и то  и други подобни (с ясно изпъкващ смисъл на обособени елементи в изречението), се отделят със запетая не само в началото, но и в края, ако след тях продължава същото просто изречение: „Градината, както и улицата, беше покрита с дебел слой космичен прах.” Същият израз в следващото изречение няма вметнат характер и затова не се пише запетая след него: „Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой космичен прах.”
- Пред съюзите и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен израз.
- Пред просто изречение, което започва без съюз, например: „Който не работи, не трябва да яде.”
- Пред просто изречение, което започва със съединителен или подчинителен съюз като но, а, обаче, ала, то, пък, ако, ето защо, затова, че, или, понеже, защото, като че (ли), сякаш и др.
- В изречения, които съдържат повторителни съюзи и – и, или – или, ту – ту или др., запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например: „Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше.”
- Пред просто изречение, което започва с относително местоимение или наречие като който, какъвто, чийто, когото, където, колкото или др., например: „Стигнахме на мястото, където щяхме да нощуваме.”
- При сложни съюзи като само че, ето че, в случай че, макар да, при все че или др. запетаята се пише пред първата им съставна част, например: „Планът е добър, само че трябва да го изпълним.”
- Наречия тъй пред съюза че, както и др. могат да принадлежат към главното изречение; в такива случаи запетаята се пише след тях, например: „Запомних го тъй, че никога няма да го забравя.”
- Когато подчиненото изречение е вмъкнато между частите на главното, то се огражда от двете страни със запетая, например: „Мисълта, че ще замине, го радваше.”
- Когато подчиненото изречение със съюз да пояснява съществителното име, не се отделя със запетая нито в началото, нито в края, например: „Мисълта да замине веднага не го напускаше.”

- Пред съюза и се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: „Гостите бяха посрещнати от господин Янчулев, кмета на гр. София, и от представители на общините в града.”
- Пред съюза и не се поставя запетая, когато той свързва съподчинени изречения, например:
„Свърших най-после работата, която ми беше възложена и за която мислех постоянно.”
„– Разбрах, че вече съм свободен и мога да продължа работата си.”


- Не се пише запетая за отделяне на прости в рамките на сложни изречения пред съюза да, употребен еднократно, например: „Вън се зачу да свири хармоника.”
- Съподчинени изречения, които започват със съюза да, се отделят помежду си със запетая, например: „Искам да остана тук, да започна някаква работа, да припечеля някой лев.”
- При повтаряне на съюза да в последователни, подчинени едно на друго изречения, не се пише запетая, например: „Исках да го помоля да ми услужи.”
- Пред съюза да се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например:
„Премиерът се опитваше да убеди хората, недоволстващи от покачването на цените, да не купуват, но по-скоро да гладуват.”
- При сложни съюзи за да, без да, преди да и др., запетая се пише пред предлога, например: „Отиде си, без да каже нищо.”
- Когато съюзът да не стои в началото на просто изречение, то не се отделя със запетая, например: „Капитанът заповяда всички моряци да излязат на палубата.”
- Допуска се употреба на запетая пред косвен въпрос, когато той стои след местоимението това или след съществително, например: „Резултатът зависи от това, дали ще получим помощ навреме. Смущаваше го въпросът, дали не се е издал с плахото си поведение.”
- Когато косвеният въпрос стои в началото на сложното изречение, той се отделя със запетая от главното: „Дали това беше вярно, той още не знаеше.”
- Допуска се употреба на запетая между два съюза, поставени един след друг като но ако, а когато, но тъй като, но щом, но който и пр. например: За това и не стоеше много вкъщи, а когато (не: ...вкъщи, а, когато) беше там, поръчваше да казват, че го няма.
- Не се пише запетая също и между съюз и следващо деепричастие или причастие, употребено като обособена част на изречението, например: „Той искаше да изглежда сериозен, но спомняйки (не: ... сериозен, но, спомняйки си) си за случилото се, отново избухна в смях.”
- Не се пише запетая също и пред относително местоимение и наречия и пред съюзи, когато пред тях стои уточняващо наречие като само, едва, чак, даже, тъкмо, именно и др. или отрицание не, например:
„Това може да разбере само който го е преживял.”
„– Дойдох при тебе именно за да ти помогна.”
„– Попитах не защото не знаех.”


- Не се пише запетая също и пред изрази като който и да е, колкото е възможно, когато и да било, кой знае и др. подобни, например: „Нямаш право да обвиняваш когото и да било.”

Източник: doc.dir.bg

Няколко често допускани грешки

- Чужди думи със завършек – ея, -ия образуват прилагателни имена с наставка –еален и –иален, напр. идея-идеален; материя-материален;Италия-италиански; но християнски.
- Удвояване на съгласни: -нн-, -тт-.При изпадане на е от наставка –нен се удвоява н (напр. пламенен-пламенна , но: особен-особена).
- Разграничаване на и/й. Съгласната й се пише в края на думи – критерий, Софроний, Методий. Окончанието за множествено число е и, а не й. Напр. линии, а не линий.
- Писане на- н- вм. –нн- и обратно в наставки за ж.р. и ср.р. в ед.ч. и в мн.ч. Напр. особенна вм. особена .
- Писане на –т- вм. –тт – и обратно в членувани форми на същ. имена от ж.р. Напр. веста вм. вестта; мисълтта вм. мисълта.
- Замяна на звучна с беззвучна съгласна и обратно- исконен вм. изконен (из- морфема); косидба вм. коситба (- тба- морфема), но: наредба (- ред- коренна морфема).


Източник: www.belschool.net


За пълния член


Пълен член пишем когато можем да заменим въпросната дума, в която се съмняваме, с "Той". Когато думата можем да заменим с "Него", пишем кратък член.

Примери:
-Кръчмарят си направи блог. - Той си направи блог. (Него си направи блог)
На кръчмаря му направиха блог - На Него му направиха блог. (На Той му направиха блог)
-Войникът напсува САЩ. - Той напсува САЩ (Него напсува САЩ)
САЩ бяха виновни за всичките беди на войника.  - САЩ бяха виновни за всичките беди на Него (САЩ бяха виновни за всички беди на Той)


При съществителни от женски и среден род такива проблеми няма (Ябълката беше горчива, Ябълка беше горчива..., Човечето беше от дърво, Човече беше от дърво...).
Пълен член се поставя и при прилагателни, които като част на изречението се явяват определения. Отново се прилага проверката Той/Него.
-Веселият кръчмар си направи блог. - Той си направи блог. (Него си направи блог).
На веселия кръчмар му направиха блог. - На Него му направиха блог. (На Той му направиха блог)


Отново при женски и среден род проблеми няма.

Ако погледнем по-общо пълен член се използва, когато съществителното означава извършителя на действието, тоест подлога.
--- Учителят пише.
Също така с пълен член е и сказуемното определение.
--- Президентът е най-известният човек в страната.
Още в подчинени определителни изречения.
--- Президентът, който е най-известният човек в страната, ще държи реч.
Разни приложения също са с пълен член.
--- Георги Първанов, президентът, ще държи реч.

След съюз или предлог никога не може да има пълен член.

"С кръчмаря си направихме блог."

Обикновено пълният член се проверява с въпроса: КОЙ върши действието? Това естествено крие някои рискове, като например този, когато един приятел, студент по българска филология, ми каза, че е правилно "ОБЕКТА СЕ ОХРАНЯВА ОТ ФИРМА ЕДИ-КОЯ СИ", защото не обектът охранява, а самият е охрянаван (и следователно не бил подлог в изречението). Драги българи, в изречения в страдателен залог подлог е не агентът (действащото лице), а страдащият от действието - Обектът се охранява / бива охраняван.
и още едно просто правило - при наличието на която и де е форма на глагола съм пълният член се пише и от двете страни: Беглецът е вашият крадец. Кивотът е пазителят на тайната.
Същото важи и за глаголи, които успешно могат да заместят глагола съм: Моят приятел стана мъжът на годината (друг е въпросът, че така като изречение стои тежко - това е само за илюстрация на правилото).

Някого/Някой

Изреченията с глагола има представляват особен проблем, тъй като това са непълни изречения и в тях няма подлог. Ако трябваше да сложим подлог, въпросният въпрос щеше да звучи така: (Той) има ли някого? Така естесвено в българския език не се говори, но именно това изречение илюстрира, че някого не е подлог, а допълнение.
Въпреки това, аз лично го намирам за страшно тежко, и винаги си казвам: Има ли някой?
Едно е сигурно - при отрицание винаги се използва НИКОГО. Няма никого вкъщи.
Източник: gramatika.blog.bg

Източник на цялата статия: cosmopolitan.bg

П.П. Слагам тази тема, защото виждам че допускаме много правописни и стилистични грешки.Казвам допускаме, тъй като аз също допускам и не съм безгрешен. Моля всеки потребител да прочете написаното по-горе!


Последната промяна е направена от Марто! на Чет 31 Мар 2016, 16:16; мнението е било променяно общо 2 пъти
Върнете се в началото Go down
(s)Ain't
Rockplacer
Rockplacer
(s)Ain't


Female
Age : 30
Брой мнения : 975
Location : Варна
Рейтинг : 21
Registration date : 12.11.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 06:21

Интересно си се сетил ;] Дано все пак някой си направи труда да го прочете.
Върнете се в началото Go down
Bryan
King of Spammerlandia
King of Spammerlandia
Bryan


Male
Age : 29
Брой мнения : 4538
Location : Somewhere in time
Интереси : Girls,Girls,Girls..
Рейтинг : 133
Registration date : 13.07.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 07:12

Абе аз си направих труда, но не всичко...
Върнете се в началото Go down
RockPlace
Administrator
Administrator
RockPlace


Male
Брой мнения : 1570
Рейтинг : 87
Registration date : 12.07.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 16:26

Това е нужно и тук. Браво.

Мога да се закълна, че доста често нарушавам едновременно около 5 точки от този правилник. Ще се опитам да се коригирам веднъж завинаги Smile
Върнете се в началото Go down
~lilley
Newbie
Newbie
~lilley


Female
Age : 30
Брой мнения : 19
Location : in a cereal box
Рейтинг : 0
Registration date : 19.02.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 19:17

Цитат :
За пълнияТ член

това е шега, нали?
Върнете се в началото Go down
Руто
Administrator
Administrator
Руто


Male
Брой мнения : 3990
Location : Пловдив
Интереси : Езици, философия, психология
Рейтинг : 313
Registration date : 17.07.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 19:29

Браво, Марто! Smile
Подкрепям идеята да се пише с правилна пунктуация, но също така признавам, че това е съвсем нелека задача -за мен, който съм филолог, а да не говорим за всички останали.
Членуването и безличното "има" / "няма" (някого / никого) не е колко трудно за научаване ако се усвоят частите на изречението - подлог, сказуемо, допълнение..., но да се твърди, че "някого" / "никого" представляват форма за родителен падеж, е абсурдно:
Цитат :
Едно е сигурно - при отрицание винаги се използва НИКОГО. Няма никого вкъщи. Обяснението е, че в старобългарския език, както и в повечето съвременни езици, запазили падежни форми, отрицанието АБСОЛЮТНО изисква родителен падеж - генитив: никого, а не никой.
"Има" / "няма" в този случай е безлична глаголна форма, която се отнася пряко към лицето / предмета, който го "има" / "намира се" и изисква пряко допълнение, т.е. винителен падеж.
Това последното просто информативно го давам, понеже ми се вижда смешно да има обяснение за правилна употреба на езика, а самото то да бъде сгрешено Smile
Върнете се в началото Go down
Немезида
Кака
Кака
Немезида


Female
Age : 35
Брой мнения : 1809
Location : in his heart
Интереси : Ania
Рейтинг : 61
Registration date : 31.01.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 25 Фев 2009, 20:45

Ето това е нещо, което ще принтирам и ще окача пред очите на сестра ми...особено частта със запетаите Rolleyes Тези правила трябва да се спазват не само при писане във форуми, но и навсякъде.
Върнете се в началото Go down
lluussii
Great
Great
lluussii


Female
Age : 31
Брой мнения : 292
Location : Варна
Интереси : рок музика, клавири
Рейтинг : 9
Registration date : 23.10.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСря 08 Апр 2009, 23:48

ooo, много нужна и полезна тема, особено за начинаещите (тези, които преди не са писали на собствения си език) tongue_smile
Върнете се в началото Go down
Руто
Administrator
Administrator
Руто


Male
Брой мнения : 3990
Location : Пловдив
Интереси : Езици, философия, психология
Рейтинг : 313
Registration date : 17.07.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyЧет 09 Апр 2009, 00:08

Sad but true - не са малко тези, за които кирилицата е нещо непознато и това е в ущърб на езика, понеже няма как да научат къде се слага "Ъ", например. А да не говорим за граматическите и синтактическите правила... За мен това са неграмотни хора, за които словото е просто чат и от тази гледна точка, те са ощетени.

Форуми като този, където използването на кирилицата е задължително, са много полезни според мен, понеже поправят тази грешка, а като образователно средство са много по-ефективни от часовете по БЕЛ, понеже тук мотивацията не е поставена на основата на страха от наказание, а на основата на личното желание да общуваш с обществото. Разбира се, факторът "наказание" присъства и тук, но той е по-скоро изолиращ, отколкото превантивен фактор.
Върнете се в началото Go down
Brightly
Advanced
Advanced
Brightly


Female
Age : 28
Брой мнения : 143
Интереси : photography. <3
Рейтинг : 5
Registration date : 27.03.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyЧет 09 Апр 2009, 09:01

~lilley написа:
Цитат :
За пълнияТ член

това е шега, нали?

hahaha Laughing
ъ.. 'за него'?!
иначе браво за темичката, доста си се постарал.. като махнем таз правописна грешка ^^
Върнете се в началото Go down
Алфонсин
Great
Great
Алфонсин


Female
Age : 29
Брой мнения : 245
Location : нявсякъде, но повече никъде
Рейтинг : 14
Registration date : 05.02.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyПет 10 Апр 2009, 22:41

Браво за темата.
Иначе много ми се набива в очи като се пише частицата 'не' слято с глагола. Примерно 'незнам'.
Върнете се в началото Go down
oddcore vampyre
Advanced
Advanced
oddcore vampyre


Female
Age : 29
Брой мнения : 188
Location : absynthe sea
Рейтинг : 0
Registration date : 05.11.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyПет 13 Ное 2009, 22:38

не се пише слято с глагола в някои случаи в интерес на истината
например: недояждам, недоспивам, недочувам, недовиждам, недопушвам ;D
но те са ти друга група
ако някой иска повече разяснения за слято, полуслято и разделно писане, да казва, в последните две години само това уча biggrin:D
и да, поздрави, чудесно е, че има такава тема
Върнете се в началото Go down
nikoletito
Rockplacer
Rockplacer
nikoletito


Female
Age : 26
Брой мнения : 1202
Интереси : УайтСнейк, Лами, РокПлейс, Музика
Рейтинг : 0
Registration date : 21.10.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyНед 15 Ное 2009, 09:06

Доста често бъркам и се надявам точно тази темичка да ме оправи.
((:
Върнете се в началото Go down
.Sshizophrenia.
Newbie
Newbie
.Sshizophrenia.


Male
Age : 30
Брой мнения : 83
Location : Plovdiv
Интереси : Muzik ;D, House M.D., Photoshop, Rollerblading, Going out with firneds
Рейтинг : 0
Registration date : 08.10.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyНед 15 Ное 2009, 11:07

Наистина има нужда всеки да ги прочете ... евала на качилия темата : )
Върнете се в началото Go down
Лили.
Moderator
Moderator
Лили.


Female
Age : 29
Брой мнения : 2243
Location : Пловдив
Интереси : *ньо.
Рейтинг : 33
Registration date : 19.05.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyВто 17 Ное 2009, 11:09

Правопис на отрицателната частица "не"

1.Слято писане:
Частицата "не" се пише слято със следващата дума, ако тя е:
~ съществително име
Пр.: истина - неистина
приятел - неприятел
~ прилагателно име
Пр.: красив - некрасив
верен - неверен
~ наречие
Пр.: вярно - невярно
винаги - невинаги
~ сегашно деятелно причастие (т.е., завършващо на -щ)
Пр.: знаещ - незнаещ
можещ - неможещ
~ минало страдателно причастие (т.е., завършващо на -н/-т)
Пр.: ударен - неударен
докоснат - недокоснат
Ако частицата "не" не образува с посочените части на речта нови думи с противоположно значение, се пише разделно

2. Разделно писане
Частицата "не" се пише разделно от следващата дума, ако тя е:
~ глагол
Пр.: може - не може
знам - не знам
~ минало несвършено деятелно причастие (т.е., завършващо на -л)
Пр.: пеел - не пеел
греел - не греел
~ деепричастие (т.е., завършващо на -ейки/-ийки/-айки)
Пр.: виждайки - не виждайки
Мислейки - не мислейки
Когато частицата "не" влица в състава на представката "недо", то тя се пише слято с глагола.

~ минало свършено деятелно причастие (т.е., завършващо на -л)
1. Когато изпълнява служба на определение и подлог - слято:
Пр.: Неразцъфналото цвете изглежда самотно.
Непозналият любов не познава живота.
2. Когато изпълнява служба на скзуемо - разделно:
Пр.: Вмъкнала се лисицата в лозето, но не харесала гроздето.
Върнете се в началото Go down
Vampirella_Manson
Newbie
Newbie
Vampirella_Manson


Female
Age : 30
Брой мнения : 28
Location : Death Valey;
Интереси : МУЗИКА! ;Д
Рейтинг : 0
Registration date : 26.12.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСъб 26 Дек 2009, 04:00

Идеята е добра, но повечето тук не мисля, че ще се затрогнат особено.
Върнете се в началото Go down
Железен
Ultimate Rockplacer
Ultimate Rockplacer
Железен


Male
Age : 31
Брой мнения : 1441
Location : Пловдив
Интереси : Слово, праведна музика и красивото в живота
Рейтинг : 62
Registration date : 07.06.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСъб 26 Дек 2009, 11:11

От кое няма да се трогнат?

ПП: Пише се особено.
Върнете се в началото Go down
Selene
Rockplacer
Rockplacer
Selene


Female
Age : 32
Брой мнения : 1152
Location : Предимно София О.о
Рейтинг : 43
Registration date : 07.04.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyСъб 26 Дек 2009, 21:15

Ако някой иска да пише правилно - ще се трогне. Нека да приемем, че повечето хора тук са интелигентни млади българи, които искат да не правят грешки.
Върнете се в началото Go down
Vampirella_Manson
Newbie
Newbie
Vampirella_Manson


Female
Age : 30
Брой мнения : 28
Location : Death Valey;
Интереси : МУЗИКА! ;Д
Рейтинг : 0
Registration date : 26.12.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyПон 28 Дек 2009, 04:21

Железен написа:
От кое няма да се трогнат?

ПП: Пише се особено.

Ами ако не виждаш на доста хора в сайта не им пука за правописа, пунктуацията и т.н

И ако обичаш не ме учи как да пиша Wink
Върнете се в началото Go down
Железен
Ultimate Rockplacer
Ultimate Rockplacer
Железен


Male
Age : 31
Брой мнения : 1441
Location : Пловдив
Интереси : Слово, праведна музика и красивото в живота
Рейтинг : 62
Registration date : 07.06.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyПон 28 Дек 2009, 14:30

Всъщност това ми влиза в задълженията - да те уча как да пишеш. Не ми е приятно да влизам в ролята на даскалица по български език, но се налага.

А на тези, на които не им пука... нека да прочетат точка първа от главните правила на Rock Place. Ако все още не им пука, ще виждат мненията, които преминават границите на тази първа точка, целите в червено. Рано или късно ще им запука. Пак казвам, не искам перфектност, искам старание. Българи сте, поне това направете!
Върнете се в началото Go down
deathrose
Moderator
Moderator
deathrose


Male
Age : 32
Брой мнения : 1900
Location : Асеновград
Интереси : Бира
Рейтинг : 15
Registration date : 31.05.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyПон 28 Дек 2009, 16:26

Браво Нед, има нужда от тази тема, и от поправките ти. И аз не пиша много правилно, но се старая да не нарушавам много от правилата. Ве пак всички искаме когато влезнем във форума и започнем да четем поне да се разбира какво да е написано. И както Нед си е написал на подписа си :

Език свещен на моите деди,
език на мъки, стонове вековни,
език на тая дето ни роди,
за радост не - за ядове отровни.

Ако няма да обръщаме внимание на родния си език,защо изобщо го имаме ??
Върнете се в началото Go down
Vampirella_Manson
Newbie
Newbie
Vampirella_Manson


Female
Age : 30
Брой мнения : 28
Location : Death Valey;
Интереси : МУЗИКА! ;Д
Рейтинг : 0
Registration date : 26.12.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyВто 29 Дек 2009, 01:28

Железен, deathrose вижте и двамата сте прави. Това което казвате е вярно и трябва да се спазват тея правила наистина и аз не се опитвам да твърдя обратното, защото и аз съм на тва мнение, просто казвам че на по-голямата част от новото поколение не им пука. Аз лично познавам много такива хора и за това го казвам. Не ме разбирайте погрешно.
Върнете се в началото Go down
Adept
Rockplacer
Rockplacer
Adept


Male
Age : 30
Брой мнения : 1904
Location : Чирпан
Интереси : Deathcore/Core/Scream
Рейтинг : 3
Registration date : 10.11.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyВто 29 Дек 2009, 01:45

А ти да не си мислиш , че си от старото ? Всеки който реши да пише правилно , ще пише. Трябва да се спазват тези правила за правописа и пуктуацията. Все пак сме БЪЛГАРИ!
Върнете се в началото Go down
fonix
Rockplacer
Rockplacer
fonix


Male
Age : 38
Брой мнения : 770
Location : Sofia
Интереси : Колоездене и Обикаляне по чукари
Рейтинг : 15
Registration date : 09.09.2008

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyВто 29 Дек 2009, 12:18

Грамотността няма възраст/пол/поколение.

Един човек или е грамотен или не, няма значение дали е от новото или старото поколение. Аз познавам и хора на по 25-30 години, които не знаят как да пишат поне от части правилно. Да не говорим за по-малките, които израстнаха с чатове и смс-и писани на шльокавица.

Аз лично, също не бях много добър в правописа(и все още правя грешки), но със старание и практика всичко се постига.
Причината да се следи толкова стриктно използването на колкото може по-правилен език във Форума е да се подтикнат хората да се научат да пишат правилно, да се стараят.

И смятам, че засега това не е убило никой и дава резултати.

Знам, че часовете по Български език не са интересни на всички. И там малко хора се научават да четът, камо ли да пишат Smile

Най-лесният и бърз начин да научиш нещо е да го практикуваш и да ти доставя удоволствие. Форума ти доставя удоволствие, трябва да пишеш на правилен Български език в него, стараеш се накрая се научаваш и това ти става втора природа.
Върнете се в началото Go down
Frankie Roll
Administrator
Administrator
Frankie Roll


Male
Age : 30
Брой мнения : 469
Location : Варна
Рейтинг : 20
Registration date : 27.12.2009

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация EmptyВто 29 Дек 2009, 12:51

Vampirella_Manson написа:
Железен, deathrose вижте и двамата сте прави. Това което казвате е вярно и трябва да се спазват тея правила наистина и аз не се опитвам да твърдя обратното, защото и аз съм на тва мнение, просто казвам че на по-голямата част от новото поколение не им пука. Аз лично познавам много такива хора и за това го казвам. Не ме разбирайте погрешно.

Новото поколение ако иска да си спазва българската граматика, но в този форум тя се спазва задължително. Правилата, които са написани трябва да се спазват, БЪЛГАРСКИЯТ език трябва да се спазва.

Всичко що виждаш тук като правопис, пунктуация, начин на общуване е чрез нашите правила и закони.

Ако искаш да си сред нас ще ги спазваш тук, в този ФОРУМ.

Отнася се за всички.
Върнете се в началото Go down
Sponsored content

Правопис и Пунктуация Empty
ПисанеЗаглавие: Re: Правопис и Пунктуация   Правопис и Пунктуация Empty

Върнете се в началото Go down
 
Правопис и Пунктуация
Върнете се в началото 
Страница 1 от 2Иди на страница : 1, 2  Next

Права за този форум:Не Можете да отговаряте на темите
RockPlace :: ГЛАВНИ РАЗДЕЛИ :: ВАЖНИ ТЕМИ И СЪОБЩЕНИЯ-
Идете на: